SEUCh Faouziah's Guinevere

Ch Antefa's Pharaoh x Ch Faouziah's Eowin
Ägare: Cissi Hultgren, Sverige

© 2017 - 2020  Faouziah's