© 2017 - 2020  Faouziah's

FINUCh SEUCh Faouziah's Gracchus

Ch Antefa's Pharaoh x Ch Faouziah's Eowin

Ägare Pia Urpulahti, Finland