SEVCh Faouziah's Galadriel

Ch Antefa's Pharaoh x Ch Faouziah's Eowin

Ägare Amie Lofterud Proper, Sverige

© 2017 - 2020  Faouziah's