HU Ch Faouziah's Indivia

Ch Faouziah's Fellowship Of The North x Ch Faouziah's Helen Of Troy

Ägare Agnes Makoi, Ungern

44118597_2174335092829458_14973677756879